คำในภาษาไทย

ตะโกรม

อ่านว่าตะ-โกฺรม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตะโกรม หมายถึง:

  1. [-โกฺรม] น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่ในสกุล Crassostrea วงศ์ Ostreidae ลักษณะเหมือนหอยนางรม แต่มีขนาดใหญ่ มีหลายชนิด เช่น ชนิด Crassostrea iredalei, C. belcheri, นางรมใหญ่ ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

  • ตะโกรม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตะโกรม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"