คำในภาษาไทย

ตะแหมะแขะ

อ่านว่าตะ-แหฺมะ-แขะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตะแหมะแขะ หมายถึง:

  1. [-แหฺมะ-] ว. ใช้ประกอบคํา เตี้ย หมายความว่า เตี้ยผิดส่วน.

EN-TH Dictionary ตะแหมะแขะ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. like a dwarf

  2. like a dwarf

 ภาพประกอบ

  • ตะแหมะแขะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตะแหมะแขะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"