คำอ่าน

ตอง-เปฺรียง

เป็นคำอ่านของตองเปรียง

 ภาพประกอบ

  • ตอง-เปฺรียง เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย ตอง-เปฺรียง อ่านว่า ตองเปรียง

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ตงิด ตจปัญจกกรรมฐาน ตนัย ตนุ ตนุมัธยา ตบแผละ ตรณี ตรมวล ตรรก- ตรวจ ตรอง ตรอมใจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตอง-เปฺรียง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"