คำในภาษาไทย

ตวัด

อ่านว่าตะ-หฺวัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตวัด หมายถึง:

  1. [ตะหฺวัด] ก. วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว เช่น ตวัดผ้าที่ห้อยอยู่ขึ้นบ่า ตวัดชายกระเบน, โอบรัดเข้ามาโดยเร็ว เช่น ตวัดคอ, แกว่งไม้หรือเชือกให้ปลายม้วนเข้ามา เช่น ตวัดแส้.

EN-TH Dictionary ตวัด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. whip

 ภาพประกอบ

  • ตวัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตวัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"