คำในภาษาไทย

ตลับ

อ่านว่าตะ-หฺลับ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตลับ หมายถึง:

  1. [ตะหฺลับ] น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่ในสกุล Meretrix วงศ์ Veneridae เปลือกหนาคล้ายรูปสามเหลี่ยม เป็นมัน มีสีต่าง ๆ กัน ฝังตัวอยู่ตามพื้นที่เป็นทรายหรือโคลนในทะเล.

  2. [ตะหฺลับ] น. ภาชนะอย่างหนึ่ง สําหรับใส่สิ่งของเช่นขี้ผึ้งสีปากหรือยา โดยมากมีรูปกลม ๆ ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด. (เทียบมลายู ตลป ว่า กล่องเล็ก ๆ สําหรับใส่หมาก).

EN-TH Dictionary ตลับ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. cassette

  2. name of a species mollusk

 ภาพประกอบ

  • ตลับ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตลับ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"