คำในภาษาไทย

ตลบ

อ่านว่าตะ-หฺลบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตลบ หมายถึง:

  1. [ตะหฺลบ] ก. เอาสิ่งที่เป็นแผ่นเป็นผืนเช่นชายม่านตีนมุ้งที่อยู่ข้างล่างหกกลับไปพาดไว้ข้างบนทั้งผืนทั้งแผ่น เช่น ตลบม่าน ตลบมุ้ง; ยกกลับ, หกกลับ, เช่น ตีตลบ; ย้อนกลับไปกลับมา เช่น เดินเสียหลายตลบ ฝุ่นตลบ; ฟุ้งไป, กระจายไป, (ใช้แก่กลิ่น), กลบ ก็ว่า.

EN-TH Dictionary ตลบ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. cast

  2. pervade

 ภาพประกอบ

  • ตลบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตลบ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"