คำในภาษาไทย

ตรีสมุตถาน

อ่านว่าตฺรี-สะ-หฺมุด-ถาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีสมุตถาน หมายถึง:

  1. [-สะหฺมุดถาน] น. สมุตถาน ๓ อย่าง คือ ดี เสมหะ ลม.

EN-TH Dictionary ตรีสมุตถาน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. three sources of illness: bile, humour, phlegm

 ภาพประกอบ

  • ตรีสมุตถาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีสมุตถาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"