คำในภาษาไทย

ตรีพิธพรรณ

อ่านว่าตฺรี-พิด-ทะ-พัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีพิธพรรณ หมายถึง:

  1. [ตฺรีพิดทะพัน] น. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง; ชื่อโคลง ๔ ประเภทหนึ่ง.

 ภาพประกอบ

  • ตรีพิธพรรณ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีพิธพรรณ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"