คำในภาษาไทย

ตรีผลา

อ่านว่าตฺรี-ผะ-ลา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีผลา หมายถึง:

  1. [-ผะลา] น. ชื่อผลไม้ ๓ อย่างประกอบขึ้นใช้ในตํารายาไทย หมายเอา สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม. (ส. ตฺริผลา).

 ภาพประกอบ

  • ตรีผลา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีผลา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"