คำอ่าน

ตฺรี

เป็นคำอ่านของตฤๅ

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของตรี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตฺรี หมายถึง:

  1. [ตฺรี] ว. สาม เช่น ตรีเนตร, ชั้นที่ ๓ (ใช้เกี่ยวกับลําดับชั้นหรือขั้นของยศ ตําแหน่ง คุณภาพ หรือ วิทยฐานะ ตํ่ากว่า โท สูงกว่า จัตวา) เช่น ร้อยตรี ข้าราชการชั้นตรี ปริญญาตรี; เรียกเครื่องหมายวรรณยุกต์รูปดังนี้ ๊ ว่า ไม้ตรี. (ส. ตฺริ).

  2. [ตฺรี] น. คําตัดมาจาก ตรีศูล.

  3. [ตฺรี] น. ปลา. (ข.).

EN-TH Dictionary ตฺรี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. three

 ภาพประกอบ

  • ตฺรี
  • ตฺรี

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตฺรี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"