คำอ่าน

ตฺระ-โอม

เป็นคำอ่านของตระโอม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตฺระ-โอม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตฺระ-โอม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"