คำในภาษาไทย

ตระบอก

อ่านว่าตฺระ-บอก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระบอก หมายถึง:

  1. [ตฺระ-] (กลอน) น. ดอกไม้, กลีบดอกไม้, เช่น ตระบอกบววศรีไส กลีบกล้ยง. (กำสรวล). (ข. ตฺรบก).

 ภาพประกอบ

  • ตระบอก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระบอก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"