คำในภาษาไทย

ตรลบ

อ่านว่าตฺระ-หฺลบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรลบ หมายถึง:

  1. [ตฺระหฺลบ] (กลอน) ก. ตลบ, เอาข่ายครอบนก. ว. หกหลังมา; กลับย้อนหลัง; ฟุ้ง.

 ภาพประกอบ

  • ตรลบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรลบ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"