คำในภาษาไทย

ตยุติ

อ่านว่าตะ-ยุ-ติ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตยุติ หมายถึง:

  1. [ตะยุติ] (แบบ) ก. เคลื่อน, ตาย, (โดยมากใช้แก่เทวดา) เช่น ก็จะจยรตยุติลงเกอด. (ม. คําหลวง ทศพร). (ส.; ป. จุติ).

 ภาพประกอบ

  • ตยุติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตยุติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"