คำในภาษาไทย

ตนุมัธยมา

อ่านว่าตะ-นุ-มัด-ทะ-ยะ-มา

Posted on by Admin

อ่านว่าตะ-หฺนุ-มัด-ทะ-ยะ-มา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตนุมัธยมา
  • ตนุมัธยมา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตนุมัธยมา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"