คำในภาษาไทย

ดุเหว่า

อ่านว่าดุ-เหฺว่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดุเหว่า หมายถึง:

  1. [-เหฺว่า] น. ชื่อนกชนิด Eudynamys scolopacea ในวงศ์ Cuculidae ตัวเล็กกว่ากาเล็กน้อย ตาแดง หางยาว ตัวผู้สีดํา ตัวเมียสีนํ้าตาล มีลายและจุดสีขาวพาดตลอดตัว วางไข่ให้นกชนิดอื่นฟัก มักหากินตามลําพัง กินแมลงและผลไม้, กาเหว่า ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

  • ดุเหว่า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดุเหว่า"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"