คำในภาษาไทย

ดุลการค้า

อ่านว่าดุน-กาน-ค้า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดุลการค้า หมายถึง:

  1. [ดุน-] น. ความต่างกันระหว่างมูลค่าของสินค้าที่ส่งออกนอกประเทศกับสินค้าที่นําเข้ามาในประเทศ, ถ้ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออกสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่นําเข้ามาในประเทศ เรียกว่า ดุลการค้าได้เปรียบ, ถ้ามูลค่าของสินค้าที่นําเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก เรียกว่า ดุลการค้าเสียเปรียบ.

EN-TH Dictionary ดุลการค้า ภาษาอังกฤษคือ:

  1. balance of trade

 ภาพประกอบ

  • ดุลการค้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดุลการค้า"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"