คำในภาษาไทย

ดุจ

อ่านว่าดุด

Posted on by Admin

อ่านว่าดุด-จะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดุจ หมายถึง:

  1. [ดุด, ดุดจะ] ว. เหมือน, คล้าย, เช่น, เพียงดัง, ราวกะ, บางทีในกลอนใช้ว่า ดวจ ก็มี.

 ภาพประกอบ

  • ดุจ
  • ดุจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดุจ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"