คำในภาษาไทย

ดักษณี

อ่านว่าดัก-สะ-นี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดักษณี หมายถึง:

  1. [-สะนี] น. ผึ่ง, ขวาน. (ส. ตกฺษณี; ป. ตจฺฉนี).

EN-TH Dictionary ดักษณี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. ax

 ภาพประกอบ

  • ดักษณี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดักษณี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"