คำในภาษาไทย

ดักษณะ

อ่านว่าดัก-สะ-นะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดักษณะ หมายถึง:

  1. [ดักสะนะ] (แบบ) น. เครื่องตัดและกรางสิ่งของ มีมีด พร้า บุ้ง ตะไบ เป็นต้น; การตัด, การปอก, การทอน; ตัวหารเฉพาะ (วิชาเลข). (ส. ตกฺษณ; ป. ตจฺฉน).

 ภาพประกอบ

  • ดักษณะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดักษณะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"