คำในภาษาไทย

ดักษก

อ่านว่าดัก-สก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดักษก หมายถึง:

  1. [ดักสก] (แบบ) น. ช่างไม้. (ส. ตกฺษก; ป. ตจฺฉก).

 ภาพประกอบ

  • ดักษก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดักษก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"