คำในภาษาไทย

ฑาหะ

อ่านว่าทา-หะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฑาหะ หมายถึง:

  1. [ทาหะ] (แบบ) น. ความร้อน, ไฟ. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • ฑาหะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฑาหะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"