คำในภาษาไทย

ฐิติ

อ่านว่าถิ-ติ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฐิติ หมายถึง:

 1. [ถิติ] น. การตั้งอยู่, การยืนอยู่, การดํารงอยู่; การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่; การหยุดอยู่; ความมั่นคง, ความอดทน; ตำแหน่ง, ที่อยู่; ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ; ความแน่นอน. (ป.).

EN-TH Dictionary ฐิติ ภาษาอังกฤษคือ:

 1. location

 2. location

 3. regulation

 4. regulation

 5. stop

 6. stop

 7. stability

 8. stability

 9. livelihood

 10. livelihood

 11. certainty

 12. certainty

 ภาพประกอบ

 • ฐิติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฐิติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"