คำในภาษาไทย

ฐิตะ

อ่านว่าถิ-ตะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฐิตะ หมายถึง:

  1. [ถิตะ] (แบบ) ก. ยืนอยู่, ตั้งอยู่แล้ว. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • ฐิตะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฐิตะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"