คำในภาษาไทย

ญาติสนิท

อ่านว่ายาด-สะ-หฺนิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ญาติสนิท หมายถึง:

  1. [ยาดสะหฺนิด] น. ญาติที่ใกล้ชิดกันมาก.

EN-TH Dictionary ญาติสนิท ภาษาอังกฤษคือ:

  1. close relative

 ภาพประกอบ

  • ญาติสนิท

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ญาติสนิท"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"