คำในภาษาไทย

ชโลม

อ่านว่าชะ-โลม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชโลม หมายถึง:

  1. [ชะ-] ก. ลูบไล้ให้เปียก เช่น ชโลมยา ชโลมนํ้ามันยาง; ทำให้ชุ่มชื่น เช่น ชโลมใจ.

EN-TH Dictionary ชโลม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. anoint

 ภาพประกอบ

  • ชโลม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชโลม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"