คำในภาษาไทย

ชโลทร

อ่านว่าชะ-โล-ทอน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชโลทร หมายถึง:

  1. [ชะโลทอน] น. แม่นํ้า, ทะเล, ห้วงนํ้า, ท้องนํ้า. (ป., ส. ชล + อุทร).

 ภาพประกอบ

  • ชโลทร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชโลทร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"