คำในภาษาไทย

ชุมเห็ด

อ่านว่าชุม-เห็ด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชุมเห็ด หมายถึง:

  1. น. ชื่อไม้พุ่ม ๒ ชนิดในสกุล Senna วงศ์ Leguminosae คือ ชุมเห็ดไทย [S. tora (L.) Roxb.] ใบเล็ก และ ชุมเห็ดเทศ [S. alata (L.) Roxb.] ใบใหญ่, ทั้ง ๒ ชนิดใช้ทํายาได้.

 ภาพประกอบ

  • ชุมเห็ด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชุมเห็ด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"