คำในภาษาไทย

ชาตบุษย์

อ่านว่าชาด-ตะ-บุด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชาตบุษย์ หมายถึง:

  1. [ชาดตะบุด] น. ชื่อบัวชนิดหนึ่ง.

 ภาพประกอบ

  • ชาตบุษย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชาตบุษย์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"