คำในภาษาไทย

ชัยเภรี

อ่านว่าไช-ยะ-เพ-รี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชัยเภรี หมายถึง:

  1. [ไชยะ-] น. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • ชัยเภรี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชัยเภรี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"