คำในภาษาไทย

ชัยพฤกษ์

อ่านว่าไช-ยะ-พฺรึก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชัยพฤกษ์ หมายถึง:

  1. [ไชยะพฺรึก] น. ชื่อลายชนิดหนึ่ง.

  2. [ไชยะพฺรึก] น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cassia javanica L. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีชมพูเข้ม เมื่อออกดอกไม่ทิ้งใบ ฝักเกลี้ยง ใช้ทํายาได้.

 ภาพประกอบ

  • ชัยพฤกษ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชัยพฤกษ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"