คำในภาษาไทย

ชัยพฤกษ์

อ่านว่าไช-ยะ-พฺรึก

พจนานุกรมไทย ชัยพฤกษ์ หมายถึง:

  1. [ไชยะพฺรึก] น. ชื่อลายชนิดหนึ่ง.

  2. [ไชยะพฺรึก] น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cassia javanica L. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีชมพูเข้ม เมื่อออกดอกไม่ทิ้งใบ ฝักเกลี้ยง ใช้ทํายาได้.

 ภาพประกอบ

  • ชัยพฤกษ์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ชัยพฤกษ์ อ่านว่า ไช-ยะ-พฺรึก

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ชกา ชงฆ ชฎา ชน- ชนม- ชนมพรรษา ชนวน ชนัก ชนา ชมดชม้อย ชมัน ชรทึง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชัยพฤกษ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"