คำในภาษาไทย

ชันษา

อ่านว่าชัน-สา

Posted on by Admin

อ่านว่าชัน-นะ-สา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชันษา หมายถึง:

  1. [ชันนะสา] น. อายุ. (ย่อมาจาก ชนมพรรษา).

EN-TH Dictionary ชันษา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. age

  2. age

 ภาพประกอบ

  • ชันษา
  • ชันษา

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชันษา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"