คำในภาษาไทย

ชัชวาล

อ่านว่าชัด-ชะ-วาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชัชวาล หมายถึง:

  1. [ชัดชะวาน] ว. สว่าง, รุ่งเรือง, โพลงขึ้น. (ส. ชฺวาล).

EN-TH Dictionary ชัชวาล ภาษาอังกฤษคือ:

  1. be bright

 ภาพประกอบ

  • ชัชวาล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชัชวาล"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"