คำอ่าน

ชะ-นวน

เป็นคำอ่านของชนวน

 ภาพประกอบ

  • ชะ-นวน เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย ชะ-นวน อ่านว่า ชนวน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ชกา ชงฆ ชฎา ชน- ชนม- ชนมพรรษา ชนัก ชนา ชมดชม้อย ชมัน ชรทึง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชะ-นวน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"