คำในภาษาไทย

ชวลิต

อ่านว่าชะ-วะ-ลิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชวลิต หมายถึง:

  1. [ชะวะลิด] (แบบ) ว. รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์, สว่าง. (ส. ชฺวลิต; ป. ชลิต).

 ภาพประกอบ

  • ชวลิต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชวลิต"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"