คำในภาษาไทย

ชรโลง

อ่านว่าชฺระ-โลง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชรโลง หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ก. ชโลง, จูง, พยุง, โยง.

 ภาพประกอบ

  • ชรโลง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชรโลง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"