คำในภาษาไทย

ชรโมล

อ่านว่าชฺระ-โมน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชรโมล หมายถึง:

  1. [ชฺระโมน] (กลอน) น. ทโมน, ลิงตัวผู้ขนาดใหญ่, เช่น มีชระมดชรโมลตาม. (สมุทรโฆษ). (ข. โฌฺมล ว่า สัตว์ตัวผู้).

 ภาพประกอบ

  • ชรโมล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชรโมล"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"