คำในภาษาไทย

ชรเรือด

อ่านว่าชฺระ-เรือด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชรเรือด หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ก. แทรก เช่น ชรรินชรเรือดแฝง มณิเพ็ญดูเพรี้ยมพราย. (สมุทรโฆษ). (ข. เชฺรียต, เชียต).

 ภาพประกอบ

  • ชรเรือด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชรเรือด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"