คำในภาษาไทย

ชราบชรับ

อ่านว่าชฺราบ-ชฺรับ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชราบชรับ หมายถึง:

  1. [ชฺราบชฺรับ] ก. ซึมซาบ.

 ภาพประกอบ

  • ชราบชรับ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชราบชรับ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"