คำในภาษาไทย

ชระเมียน

อ่านว่าชฺระ-เมียน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชระเมียน หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ก. ชม, ดู.

 ภาพประกอบ

  • ชระเมียน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชระเมียน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"