คำในภาษาไทย

ชระล้ำ

อ่านว่าชฺระ-ล้ำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชระล้ำ หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ก. ลํ้า. (ดุษฎีสังเวย).

 ภาพประกอบ

  • ชระล้ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชระล้ำ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"