คำในภาษาไทย

ชระมุ่น

อ่านว่าชฺระ-มุ่น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชระมุ่น หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ว. มุ่น, นุ่ม, เช่น ลานโลมวิไลแถงชระมุ่น อกเอย. (นิ. นรินทร์).

 ภาพประกอบ

  • ชระมุ่น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชระมุ่น"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"