คำในภาษาไทย

ชรราง

อ่านว่าชฺระ-ราง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชรราง หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ก. ราง ๆ เช่น แฝงข่าวยินเยียชรราง. (แช่งนํ้า).

 ภาพประกอบ

  • ชรราง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชรราง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"