คำในภาษาไทย

ชมา

อ่านว่าชะ-มา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชมา หมายถึง:

  1. [ชะ-] น. แมว. (ข.).

 ภาพประกอบ

  • ชมา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชมา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"