คำในภาษาไทย

ชมดชม้อย

อ่านว่าชะ-มด-ชะ-ม้อย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชมดชม้อย หมายถึง:

  1. [ชะมดชะม้อย] ก. อายเหนียมอย่างชดช้อย.

EN-TH Dictionary ชมดชม้อย ภาษาอังกฤษคือ:

  1. coy

 ภาพประกอบ

  • ชมดชม้อย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชมดชม้อย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"