คำในภาษาไทย

ชนะ

อ่านว่าชะ-นะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชนะ หมายถึง:

  1. [ชะ-] ก. ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้.

  2. [ชะ-] น. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง รูปเหมือนกลองแขก ใช้ตีด้วยไม้ ใช้เฉพาะในงานหลวง.

EN-TH Dictionary ชนะ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. beat

  2. get home

  3. prevail

  4. conquer

  5. conquer

  6. bear away

 ภาพประกอบ

  • ชนะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชนะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"