คำในภาษาไทย

ฉันวุติ

อ่านว่าฉัน-นะ-วุด-ติ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉันวุติ หมายถึง:

  1. [ฉันนะวุดติ] ว. เก้าสิบหก เช่น เป็นที่หมายฉันวุติโรค. (สิบสองเดือน). (ป. ฉนฺนวุติ).

 ภาพประกอบ

  • ฉันวุติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉันวุติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"