คำในภาษาไทย

ฉันทานุมัติ

อ่านว่าฉัน-ทา-นุ-มัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉันทานุมัติ หมายถึง:

  1. [ฉันทานุมัด] น. ความเห็นชอบตามโดยความพอใจ, การได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ. (ป. ฉนฺท + อนุมติ).

 ภาพประกอบ

  • ฉันทานุมัติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉันทานุมัติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"