คำในภาษาไทย

ฉัตรมงคล

อ่านว่าฉัด-ตฺระ-มง-คน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉัตรมงคล หมายถึง:

  1. [ฉัดตฺระ-] น. พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทําในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก.

EN-TH Dictionary ฉัตรมงคล ภาษาอังกฤษคือ:

  1. coronation

 ภาพประกอบ

  • ฉัตรมงคล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉัตรมงคล"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"