คำในภาษาไทย ฉัตร-, ฉัตร

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำในภาษาไทย

ฉัตร-

อ่านว่าฉัด-ตฺระ

Posted on by Admin

อ่านว่าฉัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉัตร- หมายถึง:

  1. [ฉัด] น. ไม้เล็ก ๆ ซึ่งจัดไว้ที่วงฆ้องระหว่างลูกฆ้อง.

คำในภาษาไทย

ฉัตร

อ่านว่าฉัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉัตร- หมายถึง:

  1. [ฉัด] น. ไม้เล็ก ๆ ซึ่งจัดไว้ที่วงฆ้องระหว่างลูกฆ้อง.

 ภาพประกอบ

  • ฉัตร-
  • ฉัตร
  • ฉัตร-

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉัตร-"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"